Печати

Раководство

 

РАКОВОДСТВО

Адем Цури, Овластен државен ревизор
Главен ревизор за ИПА
CV Адем Цури

 

-Лиман Мухаџири, Овластен државен ревизор

Заменик Главен ревизор за ИПА

 

РАКОВОДЕН КАДАР ВО РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО

 

Име и презиме

Звање

м-р Наташа Мисовска, Овластен државен ревизор

Советник на Главниот ревизор за методологија и развој на ревизијата

м-р Сашо Најдовски, Овластен државен ревизор

Помошник на Главниот ревизор за ИПА на Сектор за ревизијана програми финансирани од ИПА за реформа и развој на институциите (Сектор за ревизија 1)

м-р Емилија Атанасовска-Јовановиќ, Овластен државен ревизор

Помошник на Главниот ревизор за ИПА на Сектор за ревизија на програми финансирани од ИПА за регионална и територијална соработка (Сектор за ревизија 2)

м-р Љубица Локвенец, Овластен државен ревизор

Помошник на Главниот ревизор за ИПА на Сектор за ревизијана програми финансирани од ИПА за општествено – економски и регионален развој (Сектор за ревизија 3)

д-р Иван Игњатов, Овластен државен ревизор Помошник на Главниот ревизор за ИПА на Сектор за ревизијана програми финансирани од ИПА за вработување, социјални политики, образование, еднаквост и развој на човечки ресурси (Сектор за ревизија 4)

м-р Весна Младеновска, Овластен државен ревизор

Помошник на Главниот ревизор за ИПА на Сектор за ревизијана програми финансирани од ИПА за земјоделие и рурален развој (Сектор за ревизија 5)

м-р Соња Цифорова-Симеонова, Овластен државен ревизор

Раководител на сектор за унапредување на ревизијата

Тамара Касапинова

Раководител на сектор за финансиски и правни работи