Печати

Соработка

На ден 18 април 2016 година во Софија, Република Бугарија, во просториите на Извршната агенција за ревизија на ЕУ Фондови се одржа технички состанок на Групата ревизори за ИПА Програмата за Прекугранична Соработка Македонија-Бугарија 2007-2013 и ИНТЕРЕГ ИПА Програма за Прекугранична соработка Македонија-Бугарија 2014-2020:

ТЕХНИЧКИ СОСТАНОК НА ГРУПАТА НА РЕВИЗОРИ во Софија, Бугарија, април 2016 година (.pdf)

 

Состанок помеѓу претставници на институции засегнати од примена на Упатството за затворање на оперативни програми од Инструментот за претпристапна помош (ИПА), компоненти II, III и IV (2007-2013), организиран од страна на ДГ РЕГИО и ДГ ЕМПЛ:

СОСТАНОК ПОМЕЃУ ИНСТИТУЦИИСКОПЈЕМАРТ 2016 ГОДИНА (.pdf)

 

На 26.02.2016 година во просториите на Ревизорското тело за ревизија на ИПА во Република Македонија, остварена е работна средба со претставници од Канцеларијата за ревизија на системот за управување со средствата на Европската Унија во Република Србија:

РАБОТНА СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА (.pdf)

 

Конференцијата „Европска територијална соработка во Република Бугарија – Достигнувања кои носат нови перспективи”, организирана од страна на Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија, се одржа на 13 октомври 2015 година во Софија:

КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА Софија, Бугарија, октомври 2015 година (.pdf)

 

Делегација од Ревизорското тело на Република Македонија учествуваше на билатерален состанок со менаџментот и ревизорите од Ревизорското тело надлежно за ревизија на ЕУ-ИПА средства во Република Турција...

БИЛАТЕРАЛЕН СОСТАНОК ВО ТУРЦИЈА, ЈУЛИ 2015 ГОДИНA (.pdf)

 

Учество на II Конференција на Европската територијална соработка, организирана од страна на Телото за управување на Програмите за Европска територијална соработка, 22-23 јуни 2015 година во Солун, Грција:

II КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА Солун, Грција, јуни 2015 година (.pdf)

 

Регионална конференција на ревизорски тела за ревизија на ИПА се одржа во Белград на 28 и 29 мај2015 година, во организација на Канцеларијата за ревизија на системот за управување со средствата на ЕУ во Србија:

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БЕЛГРАД, МАЈ 2015 ГОДИНA (.pdf)

 

На 8-ми и 9-ти мај 2014 година во Солун, Р. Грција, се одржа Првата Конференција на тема Европска територијална соработка:

КОНФЕРЕНЦИЈА СОЛУН, MAJ 2014 (.pdf)