Работилницата на тема Статистички избор на примерок во ревизија

Работилницата на тема Статистички избор на примерок во ревизија се одржа во периодот од 29 јуни – 1 јули 2015 година во Љубљана: