Работилница на тема Јакнење на менаџерски вештини, во организација на ЦЕФ Љубљана

Работилница на тема Јакнење на менаџерски вештини, во организација на ЦЕФ Љубљана: