Печати

Закон за јавни набавки

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ бр.28/2014

Исправка на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ бр. 160/2013

Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки

Службен весник на РМ бр. 148/2013

Закон за изменување на Законот за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 15/2013

Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 24/2012

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 185 од 30.12.2011

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните набавки

Службен весник на РМ  бр. 53 од 14.04.2011

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 97 од 20.07.2010

Закон за изменување и дополнување на законот за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 130 од 15.10.2008

 

Закон за јавните набавки

Службен весник на РМ бр. 136 од 12.11.2007