Главниот ревизор Адем Цури денеска учествуваше на заедничкиот состанок на делегациите од Република Македонија и Албанија

Главниот ревизор Адем Цури денеска учествуваше на заедничкиот состанок на делегациите од Република Македонија и Албанија во Европската комисија во Брисел во процесот на објаснувачки скрининг како дел од подготовките за почеток на преговори за учество на Република Македонија како полноправна членка на EУ: