Генеративната вештачка интелигенција, како нова перспектива во борбата против измамата. Ви благодариме претседателe Џон Д. Гил (Association of Certified Fraud Examiners);