Во периодот 25-27.01.2023 во х.Радика, Леуново се одржа обука за вработените во Ревизорското тело за ревизорскиот пристап и методологијата за ревизија на ИПА 3.
Обуката се организираше преку проектот за техничка помош на Ревизорското тело за зајакнување на капацитетите за ИПА 3 и беше спроведена од експертот г-дин Тодор Јанкулов.