Остварена посета на Европскиот Суд на ревизори во Луксембург

Висока делегација од Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош од Република Македонија предводена од г-дин Адем Цури, Главен ревизор за ИПА, на 23 и 24 Април 2018 година оствари посета на Европскиот Суд на ревизори во Луксембург: