Посета на ФИНСКА

Висока делегација од Ревизорското тело за ревизија на ИПА фондовите од Република Северна Македонија во состав: г-дин Адем Цури -Главен ревизор, г-дин Лиман Мухаджири – Заменик Главен ревизор и г-дин Иван Игњатов – Помошник Главен Ревизор, оствари работна посета на Хелсинки, Финска: