ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВЕЌЕГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ИПА

Финален настан за презентирање на резултатите од повеќегодишната Програма на ИПА за развој на човечките ресурси 2007 – 2013