Работилницата на тема ИПА II

Работилницата на тема ИПА II се одржа во периодот од 2-4 февруари 2015 година во Љубљана: