Работилница на тема Воспоставување на процес на управување со ризици во јавниот сектор

Работилница на тема Воспоставување на процес на управување со ризици во јавниот сектор, во организација на ЦЕФ Љубљана: