Работилница на тема Ревизија на ИТ системи

Работилница на тема Ревизија на ИТ системи, во организација на ЦЕФ Љубљана: