Работилница на тема Ревизорско известување

Работилница на тема Ревизорско известување, во организација на TAIEX во соработка со Ревизорско тело: