Работилница на тема: Финансиски извештаи

Работилница на тема: Финансиски извештаи – Како да се подобри покриеноста и опфатот? во организација на ЦЕФ Љубљана: