Работилница со учесници од повеќе земји за ревизорски тела од ИПА 1 земјите

Работилница со учесници од повеќе земји за ревизорски тела од ИПА 1 земјите (оцена и изразување мислење, пресметување на стапка на грешка) се одржа во периодот од 24-25 ноември 2015 година во Загреб и Карловац, Хрватска: