Работилници на тема Неправилности и измама

Работилници на тема Неправилности и измама, во организација на Центарот за обуки при Секретаријатот за европски прашања: