Семинар за ревизорски тела во Берово

Во Берово во периодот од 22 до 25 февруари 2016 година се одржа семинар за ревизорски тела и канцеларии за поддршка на националните координатори за авторизација, во целосна организација на Генералниот директорат на Европската комисија за соседство и проширување: