Церемонија за доделување на благодарници, 04.12.2017 година:

Церемонија за доделување на благодарници, 04.12.2017 година: