СТРАТЕГИЈА на ЕУ за ЈАДРАНСКО-ЈОНСKИОТ РЕГИОН-Нови иницијативи за нашата земја

Главниот ревизор на ИПА, г. Адем Цури учествуваше на „9-тиот ЕУСАИР ФОРУМ“, одржан во Шибеник, Хрватска (13-16.05.2024).

Усвоена од Европскиот совет на 29 септември 2014 година, Стратегијата на ЕУ за Јадранско јонскиот регион (ЕУСАИР) е алатка за поттикнување на социјалната, економската и територијалната кохезија, за намалување на разликите во јадранско-јонскиот макро-регион преку соработка.

Стратегијата вклучува десет земји: четири земји-членки на ЕУ (Грција, Хрватска, делови од Италија, Словенија), пет земји кандидати (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Северна Македонија) и трета земја, Сан Марино.

Во согласност со приоритетите на ЕУ за 2019-2024 година, EUSAIR придонесува за Европскиот зелен договор, европската дигитална стратегија и посилна Европа во светот.

Средба на Главниот Ревизор за ИПА, Адем Цури, со Амбасадорот на ЕУ Дејвид Гир во канцелариите на ЕУ, во Скопје

Денеска во просториите на Европска Унија во Скопје, се одржа работна средба помеѓу Главниот ревизор г-дин Адем Цури и неговата екселенција амбасадорот на ЕУ, г- дин Дејвид Гир. На средбата се разговараше за понатамошните чекори на работата на Ревизорското тело за периодот на ИПА 2 како и предизвиците на ИПА 3. Амбасадорот воедно го пофали работењето на Р.Т. и истакна дека сме лидери во Балканот во однос на методологијата и квалитетот на поднесените извештаи. Исто така беше изразено натамошната безрезервна поддршка од страна на ДЕУ во однос на зајакнување на капацитетите на РТ во однос на дигитализација на работењето и различни форми на обуки со други земји членки.

Исто така од страна на Заменик амбасадорот за соработка  г- дин Штефан Худолин, се договорија натамошните чекори како да се одвиваат процесите на акредитација на новите програми од ИПА 3.

Главниот ревизор Цури се заблагодари на безрезервната поддршка на ДЕУ, како и изрази спремност за посветеност на подобрување на капацитетите на ИПА структурата во земјата.

Учество на Главниот Ревизор на ИПА, Адем Цури, на Вториот ИПА III – СЕА мониторинг комитет, Делегација на Европската комисија/ЕУ, Скопје.

Ревизорското тело, ќе продолжи да ги зајакнува своите капацитети и да обезбедува високо ниво на компетентност и ефективност, во извршувањето на ревизиите во согласност со регулативата на ЕУ, и меѓународно прифатените ревизорски стандарди.

Главниот Ревизор на ИПА, Адем Цури учествуваше на icforum 2024 International Cooperation Forum Switzerland.

На форумот Главниот Ревизор се сретна со:

– Виола Ахмерд, претседателка на Швајцарската Конфедерација;

– Лукас Енгелбергер, потпретседател на владиниот совет на Кантонот Базел-Штад;

– Амбасадор Патриша Данзи, Генерален директор на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Антикорупцијата како главен столб на мирот и безбедноста – Швајцарски институт за претприемништво (SIFE) – нова иницијатива со м-р Елеонор Јехан.

Средба на Главниот ревизор на ИПА г. Адем Цури, со д-р Шериф Абдулахи виш ревизор во РТ за ревизија на ИПА

Главниот ревизор на ИПА се сретна со вработениот д-р Шериф Абдулахи, виш ревизор, оддел за прекугранична соработка во Ревизорското тело за ИПА, кој учествуваше и успешно ја заврши Интензивната програма по европско право и економија, обука за правно, економско и политичко функционирање на Европската Унија за професионалци од земјите и териториите на европската соседска политика, Западен Балкан и Централна Азија на Правниот факултет во Рига, финансиран од МНР на Летонија и Стејт Департментот на САД, за што добил и сертификат за успешно завршена работна специјализација по европско право и економија. Дополнително, студиски посети во Брисел за лични состаноци со Европскиот парламент, Европската комисија, Европската канцеларија за борба против измами (OLAF), Европскиот суд на ревизори, Европската служба за надворешна акција и други институции на ЕУ беа дел од програмата

Потпишување на спогодба со Европската канцеларија за борба против корупција – OLAF

На 9- ти декември 2021, Меѓународниот ден за борба против корупцијата, Главниот ревизор на Ревизорското тело за ИПА, потпиша Спогодба со Генералниот Директор на Европската канцеларија за борба против корупција – OLAF, г-дин Vile Italla, со што станавме единствената институција во регионот која ги има утврдено формалните чекори за зачувување на интересите на заедницата. Ви благодарам за довербата.

Интервју за емисијата 360 степени на МТВ, на Главниот ревизор за ИПА при Ревизорското тело за ревизија на ИПА

На ден 30.11.2023 година, во емисијата 360 степени (360о), која се емитува на Македонската Радио Телевизија, се одржа интервју со Г-дин Адем Цури, Главниот ревизор за ИПА при Ревизорското тело за ревизија на ИПА.

Г-динот Цури, говореше за предизвиците со кои се соочува ИПА структурата во Република Северна Македонија, поради недостаток на административниот капацитет на државата, потребен за реализација на средствата од претпристапните фондови.

Во емисијата беа изнесени клучни причини за неискористеност на ИПА фондовите во целост и недостатокот на човечки ресурси во ИПА структурите. Средствата кои и се доделени на државата преку претпристапните фондови поминуваат низ структурите на ИПА за чие користење има утврдени јасни правила и процедури како и посебни процедури за нивна проверка од страна на Ревизорското тело за ревизија на ИПА, за наменско користење на средствата. Главниот ревизор за ИПА, посочи дека овие проблеми и потешкотии со кои се соочува ИПА структурата се нотирани преку заклучоците од спроведените ревизии од страна на Ревизорското тело за ревизија на ИПА, во насока на потреба од креирање на Политика за задржување и мотивација на кадар.  Интервјуто во целост е достапно на следниов линк: https://360stepeni.mk/video-administrativtsite-shto-znaat-kako-se-troshat-parite-od-eu-begaat-vo-privaten-sektor/#

Состанок и работилница на Заедничкиот комитет за мониторинг на ИПА Програмата за прекугранична соработка Косово-Северна Македонија

Заедничкиот комитет за мониторинг на ИПА Програмата за прекугранична соработка, Косово – Северна Македонија 2021 – 2027 година, го организираше првиот состанок од новиот ИПА III програмски период на 15.02.2024. Членовите на ЗКМ, кои ги претставуваат институциите од Косово и Северна Македонија, го одобрија Годишниот извештај за имплементација 2023 година и Годишниот работен план и План за комуникација за 2024 година.

Состанокот беше придружен и со работилница одржана од страна на Заедничкиот технички секретаријат на програмата на теми како што се: ИПА III правна рамка, Финансиски договори, програмско портфолио и регионален мониторинг систем. Програма финансирана од Европската Унија