На форумот Главниот Ревизор се сретна со:

– Виола Ахмерд, претседателка на Швајцарската Конфедерација;

– Лукас Енгелбергер, потпретседател на владиниот совет на Кантонот Базел-Штад;

– Амбасадор Патриша Данзи, Генерален директор на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Антикорупцијата како главен столб на мирот и безбедноста – Швајцарски институт за претприемништво (SIFE) – нова иницијатива со м-р Елеонор Јехан.