На 9- ти декември 2021, Меѓународниот ден за борба против корупцијата, Главниот ревизор на Ревизорското тело за ИПА, потпиша Спогодба со Генералниот Директор на Европската канцеларија за борба против корупција – OLAF, г-дин Vile Italla, со што станавме единствената институција во регионот која ги има утврдено формалните чекори за зачувување на интересите на заедницата. Ви благодарам за довербата.