Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Проекти

Твининг

Официјална церемонија по повод затворањето на твининг проектот на 12.09.2017 година

Официјална церемонија по повод старт на твининг проектот

Оглас за вработување за твининг проект:

За повеќе информации во врска со Твининг проектите, посетете ја официјалната веб-страна на Европската комисија посветена на твининг: