Главниот ревизор, г-дин Адем Цури оствари средба со Претседателот на Република Северна Македонија, г-дин Стево Пендаровски.

На средбата се разговараше за постигнатите резултати на Ревизорското Тело како во национално така и во меѓународно ниво со формирање на мрежата на Ревизорски тела на земјите кандидати за членство во ЕУ.

Исто така тема на разговор беше и состојбата со ИПА структурата во земјата, искористеноста на фондовите, и важната улога на Ревизорското Тело во ИПА системот особено сега со ИПА 3 новиот програмирачки период 2021-2027 година.

Посебен акцент во средбата се даде на потребната поддршка на изработка на трајна политика за задржување на кадарот во ИПА структурата како и зајакнување на капацитетите со цел поефикасно искористување на европските фондови во наредниот период.