Средба Цури – Гир

Главниот ревизор за ИПА, г-дин Адем Цури, оствари средба со амбасадорот на ЕУ и шеф на делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија, г-дин Давид Гир. На средбата учествуваа и г-дин Штефан Худолин, Шеф за соработка при Делегацијата на Европската Унија во Северна Македонија, г-дин Сергеј Михајлов, Програмски менаџер, г-ѓа Катерина Кус-Иванова Филкова, Програмски менаџер и г-дин Иван Игњатов, Советник на Главниот Ревизор за ревизија на програми финансирани од ЕУ и меѓународна соработка. На средбата се разговараше за состојбата со ИПА средствата во Република Северна Македонија, ИПА структурата и важноста на улогата на Ревизорското тело во ИПА системот. На средбата посебен акцент се стави на продолжувањето на добрата соработка помеѓу двете институции и поддршката од ДЕУ за понатамошното зајакнување на капацитетите на Ревизорското тело како врховна ревизорска институција во ИПА системот одговорна за ревизија на правилната имплементација на ЕУ фондовите во Република Северна Македонија.