Главниот ревизор на ИПА, г. Адем Цури учествуваше на „9-тиот ЕУСАИР ФОРУМ“, одржан во Шибеник, Хрватска (13-16.05.2024).

Усвоена од Европскиот совет на 29 септември 2014 година, Стратегијата на ЕУ за Јадранско јонскиот регион (ЕУСАИР) е алатка за поттикнување на социјалната, економската и територијалната кохезија, за намалување на разликите во јадранско-јонскиот макро-регион преку соработка.

Стратегијата вклучува десет земји: четири земји-членки на ЕУ (Грција, Хрватска, делови од Италија, Словенија), пет земји кандидати (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Северна Македонија) и трета земја, Сан Марино.

Во согласност со приоритетите на ЕУ за 2019-2024 година, EUSAIR придонесува за Европскиот зелен договор, европската дигитална стратегија и посилна Европа во светот.