На ден 30.11.2023 година, во емисијата 360 степени (360о), која се емитува на Македонската Радио Телевизија, се одржа интервју со Г-дин Адем Цури, Главниот ревизор за ИПА при Ревизорското тело за ревизија на ИПА.

Г-динот Цури, говореше за предизвиците со кои се соочува ИПА структурата во Република Северна Македонија, поради недостаток на административниот капацитет на државата, потребен за реализација на средствата од претпристапните фондови.

Во емисијата беа изнесени клучни причини за неискористеност на ИПА фондовите во целост и недостатокот на човечки ресурси во ИПА структурите. Средствата кои и се доделени на државата преку претпристапните фондови поминуваат низ структурите на ИПА за чие користење има утврдени јасни правила и процедури како и посебни процедури за нивна проверка од страна на Ревизорското тело за ревизија на ИПА, за наменско користење на средствата. Главниот ревизор за ИПА, посочи дека овие проблеми и потешкотии со кои се соочува ИПА структурата се нотирани преку заклучоците од спроведените ревизии од страна на Ревизорското тело за ревизија на ИПА, во насока на потреба од креирање на Политика за задржување и мотивација на кадар.  Интервјуто во целост е достапно на следниов линк: https://360stepeni.mk/video-administrativtsite-shto-znaat-kako-se-troshat-parite-od-eu-begaat-vo-privaten-sektor/#