Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Ndihmës së Para Aderimit

Pranimi i denoncimeve nga sinjalizuesit

Personi i autorizuar për pranim të denoncimeve nga sinjalizues

Ruzhica Boshnakoska

Vendi i punës

Auditor i pavarur IPA

Kontakt telefon

Adresa postale

rr. “11 Tetori”, nr. 36 Shkup 1000 Republika e Maqedonisë së Veriut

Adresa e postës elektronike për marrjen e aplikacioneve