Autoriteti i Auditimit për Auditimin e Instrumentit të Asistencës së Para-Aderimit

Pranimi i denoncimeve nga denononcuesit

Personi i autorizuar për denoncimin e mbrojtur të brendshëm

Ivan Ignjatov

Vendi i punës

Këshilltar për Influencën për Auditimin e Programeve të financuara nga BE dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Kontakt telefon

Adresa postale

rr. “11 Tetori”, nr. 36 Shkup 1000 Republika e Maqedonisë Veriore

Adresa e postës elektronike për marrjen e aplikacioneve