VIZITË NË GJYKATËN EVROPIANE TË AUDITORËVE

VIZITË NË GJYKATËN EVROPIANE TË AUDITORËVE

Një delegacion i lartë i Autoritetit të Auditimit për Auditimin e Instrumentit për ndihmë Para Aderimit, nga Republika e Maqedonisë së Veriut i udhëhequr nga z. Adem Curri, Auditor i Përgjithshëm për IPA, më 23 dhe 24 prill 2018 vizitoi Gjykatën Evropiane të Auditorëve në Luksemburg.

Pranim-dorëzim i postit të Auditorit të Përgjithshëm për IPA

Pranim-dorëzim i postit të Auditorit të Përgjithshëm për IPA

Me datë 14.08.2017 në objektin e Autoritetit të Auditimit është dorëzuar funksioni i Auditorit të Përgjithshëm për IPA, ndërmejt ish Auditorit të Përgjithshëm për IPA, Leposava Apostolovski Velinov, ODR dhe Auditorit të Përgjithshëm të sapoemëruar për IPA, Adem Curri, ODR. Liman Muhaxhiri, ODR, është emëruar zëvendës Auditor i Përgjithshëm për IPA.

Seminar për organet e auditimit në Berovë

Seminar për organet e auditimit në Berovë

Në Berovë në periudhën prej 22 deri më 25 shkurt 2016, është mbajtur seminar për organet dhe zyrat e auditimit për mbështetjen e koordinatorëve nacional të autorizimit, i organizuar plotësisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim.